Взаємозв’язок приватного та публічного права

Встановимо взаємозв’язок приватного та публічного права, визначимо зміст громадського порядку і політичних послуг.

В процесі розвитку суспільного життя відбувається посилення взаємодії і взаємопроникнення приватного і публічного права.

За таких обставин від цивільного права відокремлюються окремі галузі: трудове, підприємницьке, сімейне, медичне та інформаційне право, а також ряд інших структурних елементів, які багато в чому мають комплексний характер. У них є поєднання елементів приватного і публічного права.

Наприклад, підприємницьке право як комплексна галузь включає корпоративні відносини, які грунтуються на публічних і на моральних принципах. Публічно-правові елементи проникають і безпосередньо в цивільне право (наприклад, при реєстрації юридичних осіб, операцій з нерухомістю).

Крім цього, держава через публічні інститути націлене на забезпечення належного стану в суспільстві цивільного (приватного) права, надання “публічних послуг” в сфері правосуддя, захисту прав суб’єктів.

При цьому цивільне право покликане залишатися основною приватного права, виступаючи носієм його суті і цінностей, системою основних цивільно-правових конструкцій і ідей.

Публічний порядок. Політичні послуги

Одним з віддзеркалень стійкого взаємозв’язку приватного та публічного права, яке останнім часом набуло значуще поширення в розвинених правових системах, стала категорія “публічний порядок”.

У подібних державах публічний порядок часто використовується або приймається до уваги в процесі вирішення приватноправових (цивільних) справ. В даному випадку враховують стан і характер питань (дію збройних сил і т. д.), що залежать від сили і дієвості публічного права.

У країнах з високою правовою культурою державне забезпечення цивільно-правового регулювання розглядають як політичну послугу, а не як державний вплив.

Поняття публічний порядок і політичні послуги активно використовуються і в українському цивільному праві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Взаємозв’язок приватного та публічного права