Предмет і область цивільного права

Розглянемо предмет цивільного права, а також визначимо область цивільного права.

Предмет цивільного права

У визначенні цивільного права як галузі українського права найважливішу роль відіграють предмет і метод.

Виявлення предмета кожної галузі права дозволяє відповісти на питання, що вона регулює і охороняє. Відповідь на це питання багато в чому показує вміст галузі, межі і сферу її дії, відмежування від інших галузей системи права даної країни.

Встановити предмет – значить виявити систему регульованих їм громадських правовідносин, визначити їх сутність і характерні риси, що в підсумку дозволить виявити об’єктивні підстави для даної галузі.

Предмет цивільного права – майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, які відрізняються рівністю, автономією волі, майнової самостійністю їх учасників.

До складу предмета і галузі цивільного права входять наступні елементи:

– майнові відносини;

– особисті немайнові відносини;

– організаційні відносини.

Предмет цивільного права України передбачає регламентацію в основному майнових правовідносин. Під ними розуміються відносини, які в об’єктах і змісті відображають матеріальні блага, цінності, що дозволяє їм придбати певну грошову оцінку.

Майнові відносини – сукупність конкретних суспільно-економічних відносин володіння, користування і розпорядження матеріальними благами, які складаються в галузі економічних актів учасників зазначених соціальних зв’язків.

Таким чином, громадянське право регулює основну область суспільного життя, яку прийнято називати економічним базисом.

Воно регламентує зміст власності, її основні види, підстави та порядок здійснення власності, сукупність відносин цивільного обороту, інші майнові відносини, які пов’язані з областю ринкових відносин.

Також цивільне регулювання охоплює величезну сферу особистих немайнових правовідносин.

До важливої ​​області майнових та особистих немайнових правовідносин, що регламентуються цивільним правом, відносять підприємницьку діяльність.

У предмет цивільного права включають і організаційні відносини в тих випадках, коли вони необхідні для виникнення і функціонування “організованих” майнових та особистих немайнових зв’язків.

Область цивільного права

Область цивільного права охоплює особисті, майнові, сімейні відносини. З цієї причини цивільне право часто визначають як частину чинного законодавства, яка включає майнові та сімейні правовідносини.

Ряд юристів проте в ще більшому ступені звужують сферу цивільного права шляхом закріплення за нею лише майнових відносин. Подібний підхід виключає з галузі цивільного регулювання права особистості і сімейні зв’язки, які не допускають підпорядкування себе нормам тільки майнового права.

Зазначені казуїстичні прийоми встановлення галузі цивільного права потрібно визнати неправильними, оскільки зміст її відносин постійно зазнає змін у часі, у просторі, складі певного законодавства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Предмет і область цивільного права