Цивільне право: поняття та джерела цивільного права

Поняття цивільного права. Держава є гарантом захисту цивільних прав.

Поняття цивільного права означає одну з галузей права, що регулює майнові та особисті немайнові цивільні правовідносини. Цивільне право – основа задоволення приватних потреб людини, а також нормального розвитку економіки країни. Держава є гарантом захисту цивільних прав.

Система цивільного права бере коріння ще в римському праві (або цивільному праві) – системі регулювання майнових відносин між громадянами Стародавнього Риму. Такий принцип цивільного права характерне для України і всієї континентальної Європи, на відміну від англосаксонських країн (Великобританія, США, Канада, Австралія), де основою законодавства стало римське право, а принцип “прецеденту”.

Джерела цивільного права.

Джерелами цивільного права України є:

    Конституція. Цивільний кодекс. Місцеві закони, які стосуються цивільного права. Укази президента та постанови уряду. Акти органів влади суб’єктів. Місцеві нормативні документи юридичних осіб (наприклад, документи нотаріуса). Деякі (діючі) нормативні документи СРСР (але це не точно).

Об’єктами цивільного права є матеріальні (рухоме і нерухоме майно, гроші і цінні папери) і нематеріальні (інтелектуальна власність, інформація, авторське право) блага.

Один з основних параметрів суб’єкта цивільного права – поняття цивільної дієздатності. Громадянська правова дієздатність – це здатність громадянина своїми діями здійснювати і набувати права та обов’язки. Згідно з Конституцією України, про повної дієздатності можна говорити після досягнення повноліття. З 16 років до 18 років – громадяни є частково дієздатними, а до 16 років – недієздатними в правовому розумінні. Недієздатною може бути визнано також громадянин з серйозним психічним розладом (лише за постановою суду). Синонімом правової дієздатності цивільного права в кримінальному праві є осудність.

Основний предмет цивільного права (як і римського права) – це приватне право, або право власності. У України діє так звана “тріада” цивільного кодексу:

    Право володіння (володіння) власністю; Право розпорядження (можливість змінювати, дарувати, розпоряджатися на власний розсуд); Право користування (отримувати доходи з власності, використовувати власність).

Окремими підгалузями цивільного права є сімейне право (сімейний кодекс) та земельне право (земельний кодекс), а також в деяких країнах – торговельне (комерційне) право і трудове право.

(Можливі неточності)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Цивільне право: поняття та джерела цивільного права