Взаємозв’язок цивільного процесуального права з галузями права

Встановимо взаємозв’язок цивільного процесуального права з галузями права.

Цивільне процесуальне право як одна з частин загальної вітчизняної правової системи має певні зв’язки з іншими галузями.

Перш за все, цивільне процесуальне право найтіснішим чином пов’язано з цивільним правом, так як цивільний процес гарантує примусову реалізацію порушеного або оспорюваного цивільного правомочності.

Матеріальне право має свої необхідні і характерними йому процесуальними формами захисту. Процес і право мають такі тісні взаємозв’язки один з одним, як форми рослин пов’язані з рослинами.

Єдиний дух повинен наповнювати судовий процес і закони, оскільки процес є лише форму життя закону, а отже, він виступає проявом його внутрішнього життя.

Цивільний процес є формою примусової реалізації цивільно-правових, трудових, сімейних та інших правових обов’язків. Апаратом для примусу до дотримання правових норм зазвичай виступає суд. При цьому і цивільне процесуальне право без регулятивного права втратило б цілісність, оскільки службова роль громадянського процесу полягає в захисті наявних свобод та інтересів.

Взаємозв’язок між матеріальним і процесуальним правом знаходить безпосереднє вираження в окремих інститутах і нормах.

У ряді випадків норми матеріального права, створюючи форму угод, вирішують питання про докази, якими встановлюють факти для виникнення подібного правовідносини.

Взаємозв’язку громадянського процесуального права з конституційним проявляються в тому, що принципи діяльності суду встановлено нормами цього права (насамперед, Конституцією України).

Цивільне процесуальне право має зв’язками з іншими галузями матеріального права, норми яких суди використовують при розгляді конкретних справ.

Цивільне процесуальне право тісно взаємодіє з кримінальним процесуальним правом. Зазначені галузі об’єднує те, що вони регламентують суспільні відносини, які пов’язані з відправленням правосуддя в Україні. У них є схожі за своєю природою інститути і принципи.

У цивільного процесу є взаємозв’язок і з арбітражним процесуальним правом. Дана взаємозв’язок зумовлюється спільністю завдань судів загальної юрисдикції та арбітражних судів в рамках захисту суб’єктивних прав та інтересів.

В арбітражному і цивільному процесах можна знайти безліч загальних інститутів:

– предметом розгляду справ виступають спори про право, які порушуються через пред’явлення позову;

– розгляд справ проводиться у формі змагального процесу.

Однак, крім взаємозв’язків, в цивільному і арбітражному процесах є і відмінності. Діяльність судів загальної юрисдикції регулюється Цивільним процесуальним кодексом України, а діяльність арбітражних судів – Арбітражним процесуальним кодексом України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Взаємозв’язок цивільного процесуального права з галузями права