Види цивільного судочинства

Розглянемо види цивільного судочинства, які розкривають різні підходи до вирішення цивільних справ.

Відповідно до цивільно-процесуальним кодексом України виділяють сім видів цивільних судочинства.

По-перше, наказовий вид судочинства. Наказне провадження є єдиним видом виробництва, в якому немає двох стадій цивільного процесу (це підготовка справи до судового розгляду, а також розгляд і вирішення цивільної справи по суті). Воно передбачає винесення НЕ судового рішення, а судового наказу. Під ним розуміється судова ухвала, яке виноситься суддею одноосібно на основі заяви про стягнення грошових сум або заяви про витребування рухомого майна від боржника.

По-друге, позовної вид судочинства. Для нього характерні всі стадії цивільного процесу. Подача позивачем позову, який направляється передбачуваному порушнику (тобто відповідачу), передбачає використання засобу захисту порушеного або оспорюваного права. Позовна виробництво збуджується шляхом подання позовної заяви.

По-третє, особливий вид судочинства. При особливому виробництві відсутній спір щодо права. Відомості, що володіють юридичною значенням, які немає можливості отримати в позасудовому порядку, встановлюють в окремому провадженні. До них відносять такі факти як обмеження дієздатності громадян, визнання рухомої речі без господаря і т. д.

По-четверте, вид цивільного судочинства у справах, які виникають з публічних правовідносин. Цей вид виробництва призначений для вирішення у справах, пов’язаних з: оскарженням нормативно-правових актів повністю або в частині; оскарженням рішень органів державної та місцевої влади; захистом виборчих прав громадян України.

По-п’яте, вид цивільного судочинства у справах за участю іноземних осіб. Особливість подібного виду судочинства полягає в тому, що однією зі сторін цивільного процесу виступає іноземна особа (громадянин або організація).

По-шосте, вид цивільного судочинства у справах оскарження рішень третейських судів та справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання їх рішень. Згідно з письмовою угодою сторін спір про право можна передати на розгляд третейського суду. Його рішення може бути оскаржене в подальшому в суді загальної юрисдикції, що виступає гарантією для огорожі третейських судів від свавілля.

По-сьоме, вид цивільного виробництва, яке пов’язане з виконанням судових постанов і ухвал інших органів.

Вищевказані види цивільного судочинства відображають палітру підходів до вирішення цивільних справ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Види цивільного судочинства