Форми права

Форми права являє собою спосіб вираження зовні державної волі у вигляді юридичних правил поведінки.

В юридичній літературі прийнято виділяти чотири основні форми права:

– форма нормативного акта;

– форма правового звичаю;

– форма юридичного прецеденту;

– форма нормативного договору.

Нормативний акт – це правовий документ, який містить норми права і призначений для регулювання певних суспільних відносин. Нормативний акт виступає найбільш поширеною і досконалою формою сучасного континентального права Росії, Німеччини, Італії, Франції і т. д. До нормативних актів відносять: конституцію, закони, підзаконні акти тощо

Правовий звичай – історично усталена правило поведінки, яке збереглося у свідомості людей і стало звичкою в результаті багаторазового застосування, а також приводить до правових наслідків. Звичайне право є історично першою формою права, яка побутувала в епоху феодалізму. В даний час форма правового звичаю знаходить активне застосування в окремих правових сім’ях з традиційною і релігійною спрямованістю. У Росії роль форма правового звичаю незначна.

Юридичний прецедент – це судове або адміністративне рішення з певного юридичній справі, яке наділяється силою норми права і використовується як керівництво при вирішенні аналогічних справ. Дана форма права має широке поширення переважно в країнах загальної правової сім’ї (Великобританії, США, Австралії, Канаді тощо). У цих державах прийнято публікувати судові звіти, які інформують населення про нові прецеденти. Визнання юридичної прецеденту в якості джерела і форми права встановлює наявність у суду правотворчої функції.

Нормативний договір – це угода між правотворчими суб’єктами, результатом якого є поява нової норми права. В останні роки значення форми нормативних договорів в Росії помітно зросла. Дана форма права набувають все більшого поширення в конституційному, цивільному, адміністративному, трудовому та інших галузях права.

Таким чином, форма права служить способом вираження нормативних приписів держави зовні, а до основних форм права відносять нормативний акт, правовий звичай, юридичний прецедент і нормативний договір.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Форми права