Предмет, джерела і система конституційного права

Вивчимо предмет конституційного права, визначимо джерела і систему конституційного права.

Предметом конституційного права є суспільно-політичні процеси і явища, основи життя суспільства, держави, колективу і особистості.

До предмету конституційного права в економічній сфері відносяться основи відносин власності. Предметом в соціальній області виступають основи соціальної ролі держави. Предметом конституційного права в політичній сфері є основи конструкції держави, повноваження державних органів і їх посадових осіб, роль політичних партій і т. д. Таким чином, предмет обмежує область вивчення даної науки.

Джерелами конституційного права в зарубіжних країнах є нормативні акти, які регулюють конституційно-правові відносини.

Основним джерелом конституційного права в більшості сучасних держав виступає конституція.

До інших джерел конституційного права відносять:

– закони: конституційні, органічні (регулюють інститут в цілому), звичайні (регулюють окремі питання), надзвичайні (діють в особливих умовах протягом короткого терміну);

– внутрішньодержавні публічно-правові договори;

– регламенти парламентів і їх палат: ці джерела регулюють організацію і процедуру роботи парламентів;

– акти глави держави і органів виконавчої влади;

– рішення органів конституційного контролю у вигляді офіційних тлумачень Конституції;

– судові прецеденти в формі рішень судів високих інстанцій, які публікуються ними і стають джерелом для прийняття аналогічних рішень іншими судами за схожими справах;

– конституційний звичай являє собою стале в практиці правило, яке має усний характер і не користується судовим захистом при його порушенні (Великобританія);

– релігійні джерела;

– правова доктрина являє собою систему рішень з конституційних питань, які засновані на правових актах, працях видатних юристів і фахівців з конституційного права;

– міжнародно-правові акти.

На локальному рівні функціонують власна система джерел конституційного права (конституції штатів в США). У містах діють свої міські статути, які регламентують місцеве самоврядування.

Систему конституційного права формують інститути права.

Інститут конституційного права – це система узгоджених норм, які регламентують однорідні і взаємопов’язані суспільні відносини в межах певної галузі права.

До них в зарубіжних країнах відносять інститути:

– економічної системи суспільства;

– соціальної системи;

– політичної системи;

– основ духовного життя суспільства;

– правового статусу особистості;

– форми держави;

– виборчого права;

– референдуму;

– парламенту;

– глави держави;

– уряду;

– місцевого самоврядування і т. д.

У багатьох випадках поділу бувають і більш дробовими: всередині більших (комплексних) інститутів виділяються інші (наприклад, інститут правового становища депутата), які вивчаються як подинститут. Останні в свою чергу можуть дробитися і далі.

Вищеназвані інститути існують не в усіх зарубіжних країнах, а їх система і склад характеризується специфічністю і унікальністю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Предмет, джерела і система конституційного права