Джерела господарського права

Джерела господарського права:
1. Конституція України: регулює господарське право стаття.
2. Кодекси (Цивільний) – кодифіковані НПА.
3. Федеральні закони.
4. Підзаконні НПА: укази, постанови. Здійснюють оперативне регулювання.
5. Норми міжнародного права, міжнародні договори. У разі спору мають більший пріоритет.
6. Звичай ділового обороту – склалися і широко застосовуються в якій-небудь області підприємницької діяльності правила поведінки, непередбачені законодавством.
7. Аналогія закону (застосування законів за аналогіями).
8. Особливе значення має судова практика: постанови верховного і арбітражного судів. Постанови пленумів цих судів є обов’язковими для застосування нижчими судами.
Права і обов’язки сторін в господарських відносинах виникають з договорів, з актів державних органів, з судового рішення, внаслідок заподіяння шкоди іншій особі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Джерела господарського права