Когерентні джерела

Нехай є два точкових джерела, що створюють хвилі в навколишньому просторі. Ми вважаємо, що ці джерела узгоджені один з одним в наступному сенсі.

Когерентність. Два джерела називаються когерентним, якщо вони мають однакову частоту і постійну, не залежну від часі різниця фаз. Хвилі, порушувані такими джерелами, також називаються когерентним.

Отже, розглядаємо дві когерентних джерела S1 і S2. Для простоти вважаємо, що джерела випромінюють хвилі однакової амплітуди, а різниця фаз між джерелами дорівнює нулю. Словом, ці джерела є “точними копіями” одне одного.

В оптиці такі ідентичні джерела можуть бути отримані різними способами. Наприклад, обидва джерела S1 і S2 служать зображеннями одного і того ж джерела S в якій-небудь оптичній системі. Саме так працює інтерференційна схема з дзеркалами Френеля, розглянута в наступному розділі.

Накладення хвиль, ізлученних джерелами S1 і S2, спостерігається в деякій точці P. Взагалі кажучи, амплітуди цих хвиль в точці P не має будуть рівні один одному – адже, як ми тільки що з’ясували, амплітуда сферичної хвилі обернено пропорційна відстані до джерела, і при різних відстанях S1P і S2P амплітуди прийшли хвиль виявляться різними. Але в багатьох випадках точка P розташована досить далеко від джерел – на відстані набагато більшому, ніж відстань між самими джерелами. У такій ситуації відмінність у відстанях S1P і S2P не приводить до істотної відмінності в амплітудах приходять хвиль. Отже, ми можемо вважати, що амплітуди хвиль в точці P також збігаються.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Когерентні джерела