Сімейне право. Поняття і джерела сімейного права

Поняття сімейного права. Основні поняття сімейного права

Поняття сімейного права.

Поняття сімейного права означає окрему гілку цивільного права, правові норми якого регулюють сімейні відносини, а також особисті немайнові відносини між громадянами, які перебувають у шлюбі або близькій спорідненості.

В інституті сім’ї крім основних немайнових відносин (таких як любов, шлюб, повагу, сімейне виховання, прихильність, довіра, відповідальність і т. д.), існують також майнові відносини, оскільки, наприклад, у новоспеченого подружжя, з’являється спільне майно, обов’язок матеріальної підтримки та утримання дітей. Немайнові відносини є головними. А розбіжності в майнових, як показує практика, з’являються тоді, коли утворюється розлад у немайнових. Тобто конфлікти в особистому житті породжують конфлікти в матеріальній сфері.

Предметом сімейного права є:

Укладення та припинення шлюбу.

    Особисті відносини між чоловіком і дружиною. Особисті відносини між батьками та дітьми, а також іншими членами сім’ї. Опіка, піклування та усиновлення.

Джерела сімейного права в Україні:

    Сімейний кодекс (основне джерело);

В сімейному праві, як і в деяких інших галузях права, є свої основні положення, що визначають сутність цієї галузі. Вони, як правило, мають загальнообов’язкове значення, тому що закріплені законодавством. Ці положення називають принципами сімейного права:

    Принцип визнання шлюбу. Визнається тільки шлюб, укладений в органах Загсу, інші види шлюбу не мають правові сили. Принцип добровільності шлюбу (добровільної згоди на шлюб обох подружжя). Принцип моногамії. Якщо хтось із подружжя вже перебуває у шлюбі, то цей союз вважається недійсним. Принцип рівноправності (обох з подружжя у вирішенні як майнових, так і немайнових питань). Принцип пріоритету забезпечення, виховання та захисту дітей. Захист прав та інтересів непрацездатних членів сім’ї. Принцип захисту сім’ї державою.
Основні поняття сімейного права.

Сім’я – мала соціальна група, заснована на шлюбі чи кревному спорідненні, члени якої мають спільні побутові відносини і характеризуються відповідальністю і взаємодопомогою.

Сімейні правовідносини – вид соціальних відносин, регульованих сімейним правом.

Шлюб – реєструємося у відповідних державних (у більшості країн) органах сімейна зв’язок між людьми, що породжує їхні взаємні права та обов’язки по відношенню один до одного.

Шлюбний договір (або шлюбний контракт) – угода подружжя (або осіб, які мають намір стати такими), яке визначає матеріальні права та обов’язки чоловіка і дружини в шлюбі (або у разі його розірвання). У Російській Федерації шлюбний договір – офіційний документ, який повинен бути оформлений у письмовій формі і обов’язково завірений у нотаріуса. В Україні шлюбний договір не може визначати немайнові відносини в сім’ї, права та обов’язки подружжя стосовно їх дітей, і не може обмежувати правоздатність одного з подружжя. Шлюбний договір має юридичну силу, і одностороння відмова від нього не можливий, тобто чоловік і дружина тільки спільно можуть прийняти рішення про його зміну або розірвання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Сімейне право. Поняття і джерела сімейного права