Поняття природного права

Природне право є предметом вивчення юриспруденції і філософії, воно означає ту систему прав і принципів, якими володіє кожен без винятку людей з моменту народження.

Гуманістична роль природного права
У науці природне право розглядається як досконала форма прав людини. Теорія природного права побудована на гуманістичних засадах. Природні права, придбані людиною з моменту народження, не тільки перебувають під захистом держави, але і є його найвищою цінністю.

Так до природних прав належить право людини на життя. Ніхто не має права за яких або причини позбавляти людину життя, мотивуючи расової, релігійної чи класової нерівні.

Розвиток норм природного права
Теорія розвитку норм природного права зародилася в часи Античності. У працях Аристотеля і Сократа вказано, що природне право є не чим іншим, як волею вищих сил.

Головною функцією держави, на думку античних філософів, є закріплення та практичне застосування природного права.

У Середньовічні часи, норми природного права понесли деякі коректування: так філософи того часу, наказуючи природним правам божественних характер, не виключали можливості позбавлення людини природних прав, якщо того вимагає церква.

Дане думка була покликане захищати інквізиційні процеси, які відбувалися в Європі в той час. У період Нового часу природне право набуло гуманістичний відтінок. Вперше його почали розглядати окремо від релігії.

Затвердження природного права відбулося тільки в середині 20 століття, після військових подій, що потрясли цивілізований світ. Конвенція ООН про права людини вперше закріпила всі природні права людини.

Природне право як юридична реальність
Сучасне природне право пройшло довгий шлях від ідей античності до правової реальності. Слід зазначити, що протягом багатьох століть, норми природного права не знаходили відображення та закріплення в нормативно-правових актах.

У сучасній правовій науці природне право розглядається не тільки в рамках закону, але і як явище, що стоїть вище самого закону. Природне право не володіє залежністю від волі законодавця, його норми продиктовані самою природою.

На даний момент у всіх сучасних демократичних правових державах норми природного права закріплені в законах, мають вищу юридичну силу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Поняття природного права