Трудове право. Поняття та джерела трудового права

Предметом трудового права є не тільки індивідуальні трудові відносини, а й суспільні відносини, пов’язані з трудовими

Поняття трудового права.

Поняття трудового права характеризує самостійну галузь права, яка регулює відносини у сфері найманої праці. Основа трудового права – це трудові відносини, тобто взаємини роботодавця й працівника, а також працівників між собою. Предметом трудового права є не тільки індивідуальні трудові відносини, а й суспільні відносини, пов’язані з трудовими:

    Організація праці; Працевлаштування; Додаткова підготовка і професійна освіта працівників; Колективні договори та угоди; Матеріальна відповідальність у сфері праці; Державний та профспілковий контроль за дотриманням трудового законодавства; Вирішення трудових спорів; Обов’язкове соціальне страхування відповідно до федеральним законодавством.

Трудове законодавство виконує наступні функції трудового права:

    Регулятивна функція; Охоронна функція; Виховна функція; Інформаційна функція; Функція соціального контролю.

Виходячи з цього можна озвучити три основні мети трудового права:

    Гарантування трудових прав і свобод. Створення сприятливих умов праці. Захист інтересів і прав працівників і роботодавців.
Джерела трудового права.

В Україні виділяють наступні джерела трудового права:

    Конституція. Трудове законодавство. Правові акти Президента та Уряду, що стосуються норм трудового права. Колективні договори та угоди. Локальні нормативні акти (наприклад, правила і приписи).

Взагалі вся система трудового права в Україні ділиться на три складові частини:

Загальна частина – основні поняття і принципи в сфері праці.

Особлива частина – правове регулювання конкретних інститутів трудового права, наприклад, інституту трудового договору, робочого часу і охорони праці. Спеціальна частина – регулювання окремих, вузькоспеціалізованих галузей праці (наприклад, відносини у сфері медичної, педагогічної, у сфері громадського харчування тощо). Основний елемент трудового права трудовий договір – правової акт, регулюючий соціально-трудові відносини працівника і роботодавця, умови роботи, оплата праці, робочий час, страховка і інші права і обов’язки працівника і роботодавця.

Існує також такий різновид трудового договору, як колективний договір, – це трудовий договір між роботодавцем та представником групи працівників (наприклад, профспілкою).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Трудове право. Поняття та джерела трудового права