Структура і система курсу цивільного права

Цивільне право має власну структуру (частини, інститути). Структура визначається предметом даної галузі, його основними принципами, історичними традиціями, системою вимог, що розвиваються суспільних відносин.

У цивільних кодексах сформульовані загальні положення про цивільне право і його принципи.

Найважливіше місце в структурі громадянського права займає система його підрозділів, які розкривають:

– правове становище суб’єктів;

– право власності та інші інститути речового права;

– зобов’язання (договірні та позадоговірні).

Саме три вищевказаних розділу має в своїй структурі і один з перших підручників в історії наукової думки: “Інституції” Гая.

При цьому в процесі розвитку суспільства і вдосконалення системи цивільного правопорядку в його структурі з’являються і інші підрозділи. До них слід віднести:

– інститут спадкування;

– інститут регулювання та захисту результатів інтелектуальної діяльності;

– інститут немайнових і моральних прав суб’єктів;

– загальні інститути, що володіють істотним юридичним значенням для всіх підрозділів (позовна давність, представництво і т. д.).

У структурі великих підрозділів цивільного права виділяється система власних загальних частин.

У навчальній дисципліні цивільного права елементи його структури розташовуються так, щоб дотримувалася логічність у вивченні системи даної галузі, було присутнє відповідність його частин до чинного закону (Цивільним кодексом України).

Відповідно до зазначеного становищем система курсу цивільного права зазвичай будується в наступній послідовності розділів:

– загальні положення;

– речове право;

– загальні положення зобов’язального права;

– окремі види зобов’язань;

– спадкове право;

– міжнародне приватне право;

– право інтелектуальної власності.

Вищенаведене розташування розділів дозволяє забезпечити дотримання логічної стрункості структури досліджуваного матеріалу в рамках курсу цивільного права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Структура і система курсу цивільного права