Поняття і види джерел римського права

Розглянемо поняття “джерело права” і виявимо види джерел права.

Історик Тіт Лівій охарактеризував закони XII таблиць як вид джерела для всього публічного і приватного права. Він позначив поняттям “джерело” початок, з якого відбувається розвиток римського права.

Поняття “джерело” вживається в даному випадку в значенні кореня, з якого сформувалося могутнє дерево римського права.

В юридичній літературі вираз “джерело права” вживається в декількох значеннях:

– як джерело змісту правових норм;

– як спосіб утворення норм права;

– як джерело вивчення і розуміння права.

Справжнім джерелом змісту права є матеріальні умови життя суспільства і людини. Це потрібно знати і при розгляді права рабовласницького суспільства.

Базисом виробничих відносин в рамках рабовласницького ладу є власність рабовласника на засоби виробництва і працівників виробництва (рабів). У подібних умовах життя рабовласницького ладу утворюється джерело змісту норм римського права.

Інше значення поняття “джерела права” відповідає на питання, якими шляхами формується певна норма права. Для того, щоб не плутати значення поняття “джерела права” в даному випадку слід говорити про форми освіти (вираження) права.

В історії римського права формами правотворення виступали:

– звичайне право;

– закон;

– едикти магістратів;

– діяльність юристів.

Поняття “джерела римського права” також використовується в значенні джерел пізнання римського права. До них відносять юридичні пам’ятники, наприклад, кодифікація імператора Юстиніана; твори римських юристів (особливо твори римських істориків Тита Лівія, Тацита та інших); римських ораторів і письменників, ліриків і сатириків; філософа Сенеки та інших.

До значимого виду джерел вивчення римського права відносять написи на дереві, камені, бронзі (наприклад, “Гераклейського таблиця”, бронзова дошка з законом про державний устрій), на стінах будівель і т. д.

У новий час (з другої половини XIX століття) написи стали публікувати в спеціальному виданні Зводі латинських написів. Над даним виданням багато працювали історики Моммзен, Гюбнер, Гіршфельд і ін.

Дослідженням написів займається спеціальна галузь історичної науки – епіграф.

Важливим видом джерел вивчення римського права є папіруси. Їх дослідженням займається спеціальна галузь історичної науки – папірологія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Поняття і види джерел римського права