Тлумачення норм цивільного процесуального права

Розглянемо необхідність і види тлумачення норм цивільного процесуального права.

Правильне тлумачення положень закону дозволяє забезпечити його правильне застосування. Як правило, положення і норми закону формулюються максимально точно і чітко, проте в ряді випадків можливі різночитання.

Право тлумачення закону надано тільки строго встановленим суб’єктам.

Залежно від суб’єкта, який тлумачить норму, прийнято розрізняти такі види тлумачення: автентичне, легальне, судове, доктринальне.

Автентичне тлумачення надає той орган, який видав відповідний нормативний акт. При цьому випадки подібного тлумачення характеризуються крайньою рідкістю.

Легальне тлумачення виробляє орган, який наділений законом правом на тлумачення процесуальних чи інших норм.

Судове тлумачення реалізує суд в рамках розгляду цивільної справи, коли є необхідність тлумачити застосування норми цивільного процесуального права з певного питання.

Доктринальне тлумачення формулюється з питання застосування норми цивільного процесуального права в коментарях до закону, наукових статтях, дисертаціях, монографіях, підручниках. Подібне тлумачення норм цивільного процесуального права не виступає для судів обов’язковим.

Тлумачення при розгляді цивільних справ може мати такі форми: граматичну, логічну, систематичну, історичну. У багатьох ситуаціях сенс закону прямо залежить від граматичної побудови певного вираження і фрази.

У деяких випадках для правильного застосування норми цивільного процесуального права вимагає порівняння однієї норми закону з іншою нормою. Нерідко для правильного застосування закону потрібно звертатися до раніше виданого законодавства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тлумачення норм цивільного процесуального права