Норма права

Право – сукупність загальнообов’язкових правил і норм поведінки, встановлених державою.
Норма права – юридично обов’язкове правило поведінки, що виходить від компетентних державних органів, санкціоноване в нормативно-правових актах і охороняється від порушень примусовими заходами.
Нормативно-правовий акт – офіційний документ, в якому містяться норми права, що застосовуються в особливому законному порядку особливо уповноваженими на те органами, обов’язкові для виконання всіма, хто потрапляє під дію нормативно-правового акта, і в необхідних випадках забезпечується примусової силою держави.
Ознаки норми права:
1. Нормативність – має загальний, а не конкретний характер, розраховане на всі подібні ситуації і призначений для регулювання суспільних відносин.
2. Системність – жодна норма права не може регулювати суспільні відносини самостійно поза зв’язком з іншими нормами права (для застосування однієї норми кримінального права (наприклад, статті “хуліганство”) слід скористатися нормами кримінально-процесуального права (розглянути порядок порушення кримінальної справи, його розслідування і розгляду в суді)).
3. Встановлено компетентними повноважними державними органами.
4. Общеобязательность – обов’язково для виконання всіма, так як має державний владний характер.
5. Реалізація норми права забезпечується силою держави.
6. Формальна визначеність – зміст виконано в тексті нормативно-правового акта з допомогою встановлених прийомів і правил юридичної техніки (доступність для розуміння, ясність і однозначність, чіткість формулювань, тотожність вживання термінів, недоцільність повторення положень, викладених в інших нормативних актах, відсутність протиріч між частинами одного нормативно-правового акта і різними нормативно-правовими актами).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Норма права