Метод цивільного процесуального права

Розглянемо метод цивільного процесуального права, який відображає інструментарій даної галузі права.

Метод правового регулювання являє собою ємне поняття, яке характеризується багатьма компонентами: порядком встановлення прав і обов’язків суб’єктів правовідносин, рівнем визначеності їх прав, ступенем автономності їх дій і т. п.

У найзагальнішому вигляді метод правового регулювання – це сукупність прийомів, інструментів і способів впливу правових норм на систему суспільних відносин.

У правовій літературі виділяють два основних способи правового регулювання: диспозитивний метод і імперативний метод. Зазвичай зазначені методи пов’язують з двома блоками правових норм або двома правовими режимами: приватним і публічним.

Диспозитивний метод має на увазі юридичну рівність учасників правовідносин.

Імперативний метод передбачає систему владних приписів. Він характерний владних відносин, а також відносин між судом і іншими учасниками процесу.

Цивільне процесуальне право застосовує обидва методи правового регулювання. З цієї причини метод цивільного процесуального права має диспозитивно-імперативну природу.

Для обгрунтування самостійності громадянського процесуального права, крім предмета і методу, можна використовувати і інші ознаки цивільного процесуального права.

Таким чином, метод цивільного процесуального права – це сукупність способів і інструментів впливу даної галузі права на систему суспільних відносин, яка складає предметну область цивільного процесуального права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Метод цивільного процесуального права