Взаємодія науки цивільного права та інших наук

Наука цивільного права знаходиться у взаємодії з іншими науками, займаючи серед них важливе місце.

В першу чергу наука цивільного права органічно взаємопов’язана з іншими правовими науками.

Перш за все, цивільне право спирається на систему фундаментальних понять і категорій, які розроблені теорією держави і права. Наприклад, це відноситься до положень про предмет і метод правового регулювання, правовідносин, юридичної відповідальності і т. п.

Історія держави і права помітно збагачує цивільне право інформацією про походження і шляхи розвитку різних цивільно-правових інститутів і явищ.

Наука цивільного права тісно взаємодіє з комплексом галузевих правових наук: конституційним, адміністративним, фінансовим, земельним, цивільно-процесуальним правом і т. д.

Предмети зазначених наук в певній мірі стикаються з областю цивільного права. З цієї причини цивілістична проблематика в деяких випадках не може бути повноцінно вирішена без використання напрацювань і конструкцій вищеназваних наук.

Наука цивільного права застосовує висновки і знання інших суспільних наук (філософії, історії, політології, соціології).

Найбільш щільним взаємодією цивільне право пов’язане з економічними науками, так як предмет цивільного права переважно передбачає правове оформлення економічної життєдіяльності суспільства. З цієї причини цивілістам складно обійтися без напрацювань і знань економічної теорії.

Однак зазначені вище доводи не звільняють юристів від необхідності знаходити і розробляти власні підходи до дослідження правової дійсності.

Цивільне право і економічна наука покликані взаємно збагачувати один одного новими підходами, проте їх результати не можуть безпосередньо застосовуватися в різнорідних сферах діяльності.

Взаємодія громадянського права з іншими науками не обмежується простим запозиченням отриманих результатів. Вони являють собою лише основу для проведення нових самостійних досліджень і отримання висновків, які повинні привести цивільне правознавство до розуміння власних об’єктів і явищ.

Кожна самостійна наука, в тому числі цивільне право, зберігає власні предмет і методи дослідження, а їх змішання з аналогічними категоріями інших наук стає серйозною методологічною помилкою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Взаємодія науки цивільного права та інших наук