Предмет римського права

Розглянемо предмет римського права, а також виявимо особливості публічного та приватного римського права.

Норми римського приватного права регламентували велику систему суспільних відносин між приватними особами. До них слід віднести:

– комплекс особистих прав;

– правове становище суб’єктів у майнових відносинах;

– шлюбно-сімейні відносини;

– відносини, предмет яких пов’язаний з власністю та іншими правами на речі;

– перелік питань, які виникають у зв’язку зі спадкуванням майна померлих та інших осіб;

– обов’язки суб’єктів, які утворюються з різних підстав (договорів, правопорушень, подібності договорів і правопорушень);

– питання захисту приватних прав.

Римське право включає публічне право і приватне право. Предметом публічного права виступає регулювання стану Римської держави, а предметом приватного права є регламентація майнових вигод окремих громадян.

Публічне право (ius pudlicum) відображає і захищає інтереси держави, регулює відносини між державою і приватними особами. Норми і положення публічного права мають обов’язковий характер, вони не можуть бути змінені окремими особами.

Приватне право (ius privatum) відображає і захищає інтереси окремих приватних осіб. Норми і положення приватного права можуть змінюватися в результаті угод між окремими особами.

Приватне право включало норми, які регламентували відносини як між фізичними, так і між юридичними особами.

Приватне право складалася з уповноважують і диспозитивних норм, так як було областю, в якій державне втручання було обмеженим. Воно дозволяло приватним особам діяти самостійно.

Уполномочивающие норми дозволяли приватним особам відмовлятися від зазначеного в законі поведінки і самостійно вирішувати, яким чином поступити в конкретних обставинах. Наприклад, суб’єкту була дана можливість вирішити, захищати своє порушене право власності або відмовитися від цього; пред’являти або не пред’являти позов.

Диспозитивні (умовно-обов’язкові) норми працювали в тих ситуаціях, коли особа не скористалася наданим йому правом. Наприклад, якщо померлий не оформив заповіт, то держава усували цю прогалину. За допомогою диспозитивної норми воно встановлювало, кому і яким чином передається майно померлого (спадкування за законом).

У сучасних умовах термін “приватне право” використовується в деяких держав, особливо там, де присутній розмежування предметів регулювання цивільного і торгового права. У цих країнах (наприклад, Франція, Німеччина) приватне право складається з цивільного права та торгового права.

Цивільне право включає норми, які регулюють майнові правовідносини автономних суб’єктів обороту, що не відносяться до торгових, а також сімейні правовідносини і деякі особисті права.

Торговельне право включає норми, які регламентують спеціальні взаємини купців і торгові угоди. У державах, в яких не було торгового права, відносини в цій галузі регулювалися цивільним правом.

Римське право не включало в себе термін “громадянське право” ( “ius civile”) в вищевказаному розумінні.

Даний термін мав кілька значень, особливо він мав на увазі:

– древнє право римських громадян (цивільне право), і в цьому сенсі “цивільне право” протиставлялося преторського права;

– всю сукупність юридичних норм, що діють в певній державі (civitas) і відображених в законах цієї держави. У цьому сенсі громадянське право протиставлялося “праву народів” (ius gentium) і природним правом (ius naturale).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Предмет римського права