Періодизація римського права

Вивчимо періодизацію римського права, визначимо особливості появи римського права і виявимо його специфіку в окремі періоди розвитку.

В історії розвитку людини і суспільства римським правом належить особлива роль: воно пережило який оформив його народ і двічі підкорило собі світ.

Поява римського права сходить до періоду, коли Рим являв собою маленьку громаду серед багатьох інших подібних йому територій середньої Італії.

На початковому етапі в рамках періодизації римське право мало просту і архаїчну систему, яка була пройнята вузьконаціональним і патріархальним властивістю. Залишаючись на тій же стадії розвитку, римське право давно було б втратило свою актуальність.

Римське право набагато пережило свого творця – античне (рабовласницька) суспільство. Воно частково або повністю послужило основою громадянського права, стало частиною кримінального та державного права безлічі феодальних, а згодом буржуазних держав.

Періодизація римського права (ius romanum) – це виділення в історії розвитку права окремих етапів, що володіють відповідними ознаками і часовим проміжком.

Найпопулярнішою періодизацією є поділ історії розвитку приватного римського права на такі періоди.

1. Період стародавнього (квиритского) цивільного права – 754 рік до н. е. В даний період основним джерелом права були Закони XII таблиць, які встановлювали основні інститути правової системи Риму.

2. Предкласичний період – 367 рік до н. е. В цей час видаються закони, розвивається спадкове право, з’являються такі способи оформлення правових норм, як формули претора. Форма судового процесу змінюється з легісакційного на формулярний.

3. Класичний період – з 27 року до н. е. по 284 рік н. е. З’являються сенатусконсульти, конституції принцепса і відповіді юристів, оформляється екстраординарний процес.

4. Посткласичний період – 284-565 рік н. е. В кінці періоду з’являється Кодекс Юстиніана (Corpus juris civilis).

Представлена ​​вище періодизація римського права відображає основні етапи його розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Періодизація римського права