Поняття права Європейського союзу

Право Європейського союзу – феномен сучасності, який представляє собою результат тісної європейської інтеграції в різних областях діяльності, унікальний наднаціональний правопорядок. Право Європейського союзу не рівнозначно поняттю “європейське право”, яке в широкому розумінні включає поряд з правом ЄС право інших міжнародних організацій регіонального характеру, таких як Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі.
Право Європейського союзу автономно по відношенню до міжнародного права, що неодноразово підкреслювалося в практиці Суду Європейського союзу. Так, в рішеннях у справах № З-6/90 і С-9/90 Francovich and Bonifaci v Italy встановлюється: “Договір про ЄЕС створив власний правопорядок, інтегрований в правові системи держав-членів і обов’язковий для їх судів, суб’єктами якого не є тільки держави-члени, але також їх громадяни “. Аналогічну думку висловлюється і національними вищими органами конституційного контролю. Наприклад, рішенням Конституційної ради Франції № 2004-505 підтверджується визнання Конституцією Франції “існування правопорядку ЄС, інтегрованого у внутрішній правопорядок і відмінного від міжнародного правопорядку”. Даний висновок підтверджено рішенням Конституційного ради Франції № 2007-560 DC з питання конституційності Лісабонського договору.
Право Європейського союзу автономно і від національних правових систем і в даний момент має дію на території 28 держав. Норми права ЄС або мають пряму дію відносно держав-учасників, або підлягають трансформації в законодавство держав-учасників. Національне законодавство не повинно суперечити праву Європейського союзу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Поняття права Європейського союзу