Конвенція ООН про права дитини

Захист прав дитини є домінантною обов’язком кожної сучасної держави. Права і свободи дитини закріплює міжнародний правовий документ – Конвенція про права дитини.

Конвенція ООН про права дитини
Конвенція про права дитини – це правовий документ міжнародного значення, в якому визначаються права і свободи дітей, які проживають у країнах, що ратифікували дану конвенцію. Конвенція про права дитини – це перший міжнародний документ, якому було присвоєно обов’язковий характер.

Конвенція складається з 54 статей, в яких детально розписані права і свободи дитини від народження до виконання вісімнадцятирічного віку. Учасниками Конвенції є всі члени ООН (за винятком США, Сомалі і Південного Судану).

Конвенція складається з трьох частин. У першій частині детально описані всі права і свободи, якими володіє дитина.

У другій частині регламентуються обов’язки держав по дотриманню прав дітей. У третій частині вказуються методи вирішення правових процедур, пов’язаних з дотриманням державами основних положень даної Конвенції.

Основні положення
Ст. 28 Конвенції ООН про права дитини закріплює право кожної дитини на отримання середньої освіти. Від держав – членів ООН потрібно максимальне заохочення професійної освіти, а також спрощення процедури його отримання.

Ця стаття гарантує кожній дитині можливість безкоштовно навчатися в школі. Ст. 12 Конвенції ООН про права дитини закріплює за кожною дитиною право вільно висловлювати свою думку, висловлювати свої думки, а також гарантує доступ дитині до поширення інформації.

Право дитини на захист від трудової експлуатації, від викрадення і спокушання закріплено в ст. 32 Конвенції.

Законні представники прав дитини
Законними представниками неповнолітніх дітей є їхні батьки або в органи опіки, у разі, якщо дитина перебуває на піклуванні у держави.

Законними представниками дитини не можуть бути особи, яких держава позбавила батьківських прав по відношенню до дитини.

Законні представники прав дитини можуть виступати на їх захист без спеціального на те дозволу з фізичними та юридичними особами, з прокуратурою, судом, органами місцевого самоврядування. Батьки мають право вчиняти дії, спрямовані на недопущення можливого правопорушення по відношенню до їх дитині.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Конвенція ООН про права дитини