Основні риси римського права

Визначимо основні риси римського права, які формують його специфіку.

В історії розвитку суспільства відсутня інша система приватного права, яка досягла такої деталізації і високого рівня юридичної форми і техніки, як римське приватне право.

Необхідно виділити два правових інститути, що мали в Римі докладну регламентацію, які грали особливу роль для господарського обороту Риму і закріплення експлуатації рабів верхівкою рабовласницького суспільства.

По-перше, інститут необмеженої індивідуальної приватної власності, який оформився через необхідність встановити в максимальному обсязі права рабовласників на землю і рабів, надати купцям реальну можливість розпоряджатися товарами.

По-друге, інститут договору. Торговий оборот, який досяг свого максимального розвитку в Римі на початку нової ери, зробив необхідним розробку різних типів договірних відносин з різними рисами, детальна формулювання прав і обов’язків контрагентів на базі твердості договору.

До початку нової ери в Римській державі були усунені риси первіснообщинного ладу і сімейної спільності майна. В результаті римське приватне право поступово набуває рис індивідуалізму і свободи правового самовизначення імущих верств вільного населення.

Суб’єкт власності самостійно бере участь в обороті і особисто несе відповідальність за свої дії. Індивідуалізм характеризується межею, за якою домогосподар або рабовласник керує господарством і має справу на ринку з іншими господарями.

Послідовна реалізація подібних почав, які мали велику значимість для пануючого класу в суспільстві, заснованому на експлуатації, поєднувалася в Римі з досить високим рівнем форм подання юридичних норм.

Таким чином, до відмінних рис приватного римського права слід віднести: ясність побудови і аргументації, точність і чіткість формулювань, конкретність і практичність права, відповідність всіх юридичних норм інтересам пануючого класу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Основні риси римського права