Міжнародне право – доповідь

Сучасний світ, що характеризується різноманіттям міждержавних відносин економічного, політичного, культурного, екологічного характеру, безумовно, потребує правовому регулюванні. Це регулювання забезпечується нормами особливого значення – міжнародним правом, яке стоїть над внутрішнім законодавством будь-якої держави.

Основними джерелами міжнародного права є:

    Міжнародні декларації та конвенції (наприклад, Загальна декларація прав людини 1948 року, Конвенція про права дитини 1989 р), Міжнародні звичаї (наприклад, безперешкодний проліт космічних кораблів через повітряний простір іноземної держави), Міжнародні договори, Рішення і постанови міжнародних організацій.

Статут ООН займає особливе місце серед джерел міжнародного права, в ньому закріплені основні принципи:

    Гуманізм, Справедливість, Суверенна рівність держав, Невтручання у внутрішні справи держав, Непорушність державних кордонів, Мирне вирішення конфліктів, Співробітництво держав і ін.

Основними функціями міжнародного права є:

    Координуюча (встановлення стандартів поведінки держав у міжнародних відносинах), Регулююча (забезпечення функціонування всієї системи міжнародних відносин), Охоронна (захист інтересів націй і держав).

За допомогою норм міжнародного права держави встановлюють правила спільного існування в світі і спілкування. Кожною державою розробляється своя Концепція національної безпеки, яка не може суперечити принципам і правилам міжнародного права, також, як і зовнішньополітична діяльність держави.

Міжнародний правопорядок забезпечується самими державами і діяльністю міжнародних організацій:

    ООН – Організація Об’єднаних Націй, створена для забезпечення співробітництва держав в різних сферах міжнаціональних відносин; ЮНЕСКО – підрозділ ООН з питань освіти, науки і культури; МОП – Міжнародна організація праці, яка регулює трудові відносини. Також є підрозділом ООН; Рада Безпеки ООН – підтримує міжнародний мир, який запроваджує санкції і застосовує силу в разі виникнення загрози з боку будь-якої держави; ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини, який розглядає справи проти держав, які збуджуються фізичними або юридичними особами; Міжнародні трибунали ООН – залучають до відповідальності осіб, які порушили норми міжнародного гуманітарного права.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Міжнародне право – доповідь