Соціальні права людини

Соціальна держава – вид політичної системи, при якій матеріальні блага розподіляються за принципом соціальної справедливості.

Соціальна держава, соціальна політика держави
Головною функцією соціальної держави є забезпечення кожному громадянину гідного рівня життя, надання допомоги незаможним, а також рівномірне згладжування соціальних відмінностей.

Дуже часто соціальна держава називають державою загального благоденства або державою загального добробуту.

Соціальні права людини
Соціальні права людини являють собою систему конституційних прав які дозволяють людині отримати від держави ряд гарантій, що стосуються певних матеріальних і нематеріальних благ.

До категорії соціальних прав відносяться такі права: право на житло, право на соціальне забезпечення, право на медичну допомогу і охорону здоров’я, право на освіту.

Соціальні права людини вперше були закріплені в післявоєнний період. У Росії соціальні права людини регулюються
Ст. 43, ст. 38, ст. 39, ст. 40, ст. 41 Конституції Російської Федерації.

Право на соціальне забезпечення
Право на соціальне забезпечення – це можливість, яка надається непрацездатним особам, або особам, які не мають можливість забезпечити себе з інших причин, отримати матеріальну допомогу з боку держави.

Конституція Російської Федерації визнає права кожного громадянина на соціальне забезпечення. Як правило, правом на соціальне забезпечення користуються такі категорії суб’єктів:

– Особи пенсійного віку;

– Особи, що не володіють працездатністю на увазі проблем зі здоров’ям (інваліди);

– Жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

– Неповнолітні діти – сироти.

Право на житло
Право на житло регламентується ст. 40 Конституції РФ. Це право виражає сутність системи задоволення житлових потреб громадян. Право на житло включає в себе такі права:

– Право на стабільне і стійке користування житловим приміщенням;

– Можливість поліпшення умов житлового фонду;

– Право жити в житло, умови якого відповідають усім нормам цивілізованого суспільства;

– Право на недоторканність житла.

Здоров’я під охороною закону
Право людини на здоров’я охороняється численними міжнародними правовими документами, а також основними законами майже всіх незалежних держав.

Право на здоров’я не передбачає право людини володіти хорошим здоров’ям. Воно лише забезпечує йому можливість мати доступ до факторів, які покращують здоров’я.

Зокрема, до таких факторів належать безпечні умови праці, наявність доступу до безкоштовного медичного обслуговування, належну якість їжі і житла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Соціальні права людини