Суб’єкти конституційного права

Визначимо склад суб’єктів конституційного права, які мають відповідні правомочності.

Суб’єктами конституційного права можуть бути:

– держава;

– органи держави;

– колективи і фізичні особи, які беруть участь в конституційних відносинах.

Зазначені відносини опосередковуються нормами провідної галузі права. Під нормами розуміються загальнообов’язкові правила поведінки, які регулюють конкретні суспільні відносини, що формують предмет даної галузі права.

Суб’єктів конституційного права поділяють на чотири групи: фізичні особи, державні утворення, державні органи, недержавні об’єднання.

До фізичних осіб (індивідам) як суб’єктів конституційного права відносять:

– громадян (підданих);

– іноземців (іноземних громадян);

– осіб з подвійним або множинним громадянством (біпатридів);

– осіб без громадянства (апатридів).

У деяких країнах особливо виділяють такі категорії фізичних осіб, як виборці, депутати, тобто особи зі спеціальною правоздатністю.

Реальний набір прав і обов’язків фізичних осіб встановлюється в залежності від приналежності їх до однієї з вищеназваних категорій суб’єктів.

В якості державних утворень як суб’єктів конституційного права розглядають:

– держава в цілому (наприклад, при визначенні своєї національної державності);

– складові частини держави (територіальні адміністративні одиниці, суб’єкти федерації, автономні утворення).

Органи держави можуть бути наступних видів:

– центральні (федеральні) органи державної влади (глава держави, парламент, уряд і т. д.);

– регіональні органи (органи державної влади суб’єктів федерації);

– органи місцевого самоврядування.

Конституційні відносини між главою держави і парламентом складаються в наступних поширених ситуаціях:

– при скликанні засідань представницького органу державної влади;

– при виборі і формуванні уряду;

– при відставці уряду;

– при розпуск парламенту.

До недержавним об’єднанням як суб’єктам конституційного права відносять:

1) спільності людей – народ, нації і національності, інші етнічні групи, населення регіонів і муніципальних утворень;

2) органи місцевого самоврядування;

3) асоціації громадян і їх колективи публічного характеру.

В окремих країнах присутні суб’єкти конституційного права, які не характерні для інших держав. Так, в ряді країн особливим привілейованим статусом володіють національні релігійні організації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Суб’єкти конституційного права