Предмет, завдання і методологічні основи педагогіки

Історично педагогіка складалася як наука про виховання дітей. Це знайшло відображення і в її назві: слово “педагогіка” походить від грецького пайдагогос (букв, “детоводство). З часом педагогіка стала розглядатися вже як загальна наука про виховання і навчання людей (дітей і дорослих).
Таким чином, сьогодні педагогіка – це наука про закономірності навчання і виховання підростаючих поколінь і дорослих людей за допомогою цілеспрямованої і спеціально організованої системи освіти.
Виховання, навчання та освіта якраз і є основним предметом її вивчення. Крім того, педагогіка вивчає ще сутність процесів самоосвіти і самовиховання.
Педагогіка не може не вивчати ще й процес розвитку, тобто добре організоване вдосконалення розумової і фізичної активності людей відповідно до вимог їх діяльності та умовами життя.
В ході навчання і виховання повинна здійснюватися психологічна підготовка, т. Е. Цілеспрямований, організований процес формування у людей позитивного, раціонально
242
забарвленого ставлення до життя і діяльності, внутрішньої готовності до подолання труднощів, що зустрічаються на їхньому шляху. Вона, крім загальних, вимагає і спеціальних навчально-виховних заходів. Вона також входить в предмет педагогіки.
Між навчанням, вихованням, розвитком та психологічної підготовкою існує діалектичний, а це означає складна, часом суперечлива взаємозв’язок. Виховання надає всьому педагогічному процесу (освітою) принципову спрямованість і виступає в якості найважливішого засобу активізації пізнавальної діяльності людей. В ході навчання вирішуються не тільки освітні задачі, а й здійснюються розвиток і психологічна підготовка учнів.
Основними завданнями педагогіки є: виявлення і вивчення закономірностей, основних принципів, методів ^ організаційних форм навчання і виховання і побудова на цій основі цілісного педагогічного процесу.
Розкриваючи педагогічні закономірності, обгрунтовуючи принципи навчання і виховання, здійснюючи порівняльну характеристику форм, методів і прийомів педагогічної діяльності тощо, педагогіка вказує людям найбільш дієві шляхи, засоби і способи вирішення виникаючих задач. В даний час педагогіка повинна активніше продовжувати розробку нових моделей навчання та виховання з урахуванням розвитку соціально-економічного та політичного факторів, життя нашого народу в сучасних умовах.
Поряд з правильними, підтвердженими практикою концепціями і рекомендаціями, на кожному етапі розвитку педагогіки можуть мати місце і спірні, недостатньо науково обгрунтовані судження. Розвиваючись, педагогіка відкидає застарілі і невірні положення, збагачується новими ідеями, більш адекватно відображають сутність педагогічного процесу або його окремих елементів.
Педагогічна наука, для того щоб продуктивно розвиватися, повинна спиратися на певні вихідні положення, що дають правильні уявлення про феномени, які вона вивчає. У ролі таких положень виступають загальна, приватна і спеціальна методології, а також теоретичні положення, що пояснюють сутність освіти, навчання, виховання як суспільних явищ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Предмет, завдання і методологічні основи педагогіки