Дошкільна педагогіка: поняття, завдання, принципи і методи

Дошкільна педагогіка розглядається як одна з галузей загальної педагогіки. В якості самостійної науки дошкільної педагогіки вона була виділена тільки в XIX столітті.

Дошкільна педагогіка вивчає закономірності виховання і освіти дітей дошкільного віку.

Об’єкт дошкільної педагогіки – дитина з моменту народження до вступу до школи.

Даний період значно відрізняється від інших, так як саме в цей час формуються поняття, які закладаються для подальшого існування людини.

Дошкільна педагогіка – наукова дисципліна, що носить прикладної і теоретичний характер.

Теоретична складова полягає в спеціальних дослідженнях теорії виховання і навчання дошкільнят. Практична – узагальнення закономірностей, формування висновків і їх апробацію на практиці.

Педагогіка дошкільного віку має понятійним апаратом, яким оперує. Сюди входять факти, навчання, ігрова діяльність і інші поняття.

Предмет дошкільної педагогіки – це:

  Кошти; Зміст; Методи.
Завдання дошкільної педагогіки

Завдання дошкільної педагогіки мають теоретичним і практичним характером. Теоретичні розглядають специфіку сприйняття дітьми різних методів впливу, які визначаються вченими, дослідниками за допомогою аналізу і узагальнень одиничних новаторських втілень ідей вчителів.

Суть прикладних задач:

  Коригування змісту і методів дошкільного виховання, навчання; Вивчення світового передового досвіду в педагогіці; Розподіл програми навчального процесу; Вивчення змісту, методів підготовки професіоналів. Прикладні завдання вирішуються працівниками освіти.
Методологія в дошкільній педагогіці

Дошкільна методика – це соціальна дисципліна зі специфічною методологією:

  Розвиток і формування дитини як особистості під впливом навколишнього середовища і впливу оточуючих; Соціально детерміноване розвиток дитини; Спадковість дитини в якості важливої ​​ролі в розвитку дитини; Наявність громадських, історичних, класових особливостей; Виховання і навчання в процесі діяльності.
Принципи дошкільної педагогіки

Принципи педагогіки для дошкільнят мають зв’язок з її методологічною основою:

  Виховання в процесі різної діяльності: трудовий і ігровий; Зв’язок змісту виховання з соціальною дійсністю; Всебічно виховання і його єдність; Єдність в громадському і сімейному вихованні; Врахування вікових та індивідуальних особливостей.
Методи дошкільної педагогіки як науки

Методи спрощують процес навчання для дітей:

  Спостереження; Формування педагогічних ситуацій; Експеримент; Бесіда; Опитування; Анкетування батьків; Тестування.

Методи навчання – система поетапних взаємопов’язаних способів роботи педагога з дітьми, спрямованих на досягнення поставлених завдань.

Вибір методу навчання характеризується метою і змістом навчального процесу, що є предметом шкільної педагогіки:

  Візуальний; Практичний у вигляді вправ або експериментальних робіт; Ігровий; Словесний.

Зв’язок предметів дошкільної педагогіки як науки – це правильна комбінація засобів, актуальності змісту і прийнятності обраних методів. Завдання вихователя – чітка їх дозування в процесі навчання дітей дошкільного віку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Дошкільна педагогіка: поняття, завдання, принципи і методи