Тематика педагогіки

Вітчизняна наука ініціює, коригує і оновлює напрямки, проблематику історико-педагогічних досліджень. Безумовним пріоритетом залишається вивчення історії російської педагогіки. Пророблені узагальнюючі дослідження розвитку світової педагогіки, ранньої християнської філософсько-педагогічної думки, російської педагогіки XVII і XIX ст., Радянської педагогіки, педагогіки російського зарубіжжя, історії освіти в багатонаціональному соціумі, історії педагогічних інновацій, політичної історії освіти та ін.
У загальному вигляді коло інтересів історико-педагогічної науки достатньо визначення – це в першу чергу історія педагогічних ідей та освітніх інститутів. Виникають, однак, питання, які перелік, динаміка напрямків, що входять в поле історико-педагогічних досліджень. Чому, наприклад, пішли на периферію історико-педагогічної науки питання трудового навчання і виховання, проблема всебічного розвитку особистості, колективного виховання і т. Д.?
Відповіді на ці та інші питання про актуальність історико-педагогічних досліджень виникають внаслідок трансформації наукових підходів та інтересів, необхідності ретроспективного аналізу модернізації та інновацій освіти у вигляді стандартизації освіти, профільного навчання, курсів релігієзнавства, дворівневого вищої освіти і т. Д.
Назвемо декілька, на наш погляд, актуальних об’єктів вивчення історії педагогіки:
– Провідні педагогічні школи, ідеї, концепти і теорії;
– Історико-педагогічні традиції;
– Історія масових уявлень про освіту;
– Історія конфесійного освіти;
– Генезис освіти в багатокультурному і багатоетнічних суспільстві;
– Історія інноваційних навчально-виховних закладів та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематика педагогіки