Номенклатура і ізомерія альдегідів і кетонів

Як правило, учням більше до душі міжнародні назви речовин, оскільки при їх складанні є логіка і суворі правила. Тому починати пояснення номенклатури альдегідів і кетонів слід з вимог ІЮПАК. Всі вивчені правила побудови назв залишаються в силі, додаються лише деякі особливості.

1. “Відмінними” суфіксами в назвах альдегідів і кетонів служать відповідно – аль і – він.

2. Альдегідна група може розташовуватися тільки на кінці молекули. Нумерація найдовшою ланцюга в альдегідах починається з вуглецю альдегідної групи, а її положення (цифра 1), як само собою зрозуміле, в назві не вказується. У кетонах ж карбонильная група може знаходитися і в середині вуглецевого ланцюга, тому в назві після суфікса – він через дефіс вказується її положення. Потрібно пам’ятати, нумерують найдовшу ланцюг в кетонах з того кінця, до якого ближче карбонильная група.

3. Якщо крім карбонільної групи з’єднання містить подвійну або потрійну зв’язок, то цифру, яка показує її положення в ланцюзі, зручніше ставити до основи назви (2-бутеналь, 3-пентенон-2).

Як правило, учні легко відповідають на питання, які види ізомерії характерні для альдегідів і кетонів. Якщо говорити тільки про сполуки граничного ряду, у альдегідів (крім міжкласової) є тільки ізомерія вуглецевого скелета, а у кетонів додається ізомерія положення функціональної групи.

Необхідно відразу ж закріпити правила номенклатури на кількох прикладах. Для учнів базового рівня – це найпростіші структури сполук граничного ряду і по одному представнику ненасичених і ароматичних альдегідів: акролеина і бензальдегіду.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Номенклатура і ізомерія альдегідів і кетонів