Окремі представники альдегідів

Формальдегід при звичайних умовах являє собою газ з різким неприємним (гострим) запахом, добре розчинний у воді; 40%-ний водний розчин формальдегіду, званий формаліном, широко застосовується в медичній практиці.

При статичному стані розчину формальдегіду в ньому поступово йдуть процеси окислення – відновлення. Внаслідок дисмутації формалін зазвичай поряд з формальдегідом містить метиловий спирт і мурашину кислоту. Реакція дисмутації каталізується лугами.
При концентрировании формаліну, а також при тривалому зберіганні формальдегіду, особливо в умовах низької температури, в ньому утворюється білий осад полімеру формальдегіду, званого Параформальдегід або просто параформ.
nH2C = О? (Н2СО) n
Полімеризацію формальдегіду можна представити таким чином. Гідратовані молекули формальдегіду отщепляют воду і утворюють ланцюга більшою чи меншою довжини. Молекули параформа містять від трьох до восьми молекул формальдегіду (як це показав ще А. М. Бутлеров), а за певних умов (при дуже низькій температурі) – набагато більше.

Низька температура сприяє полімеризації формальдегіду, і тому формалін не слід зберігати при температурі нижче 10-12 ° C. У той же час висока температура сприяє швидкому улету50б Чіванов формальдегіду з розчину. Процес деполимеризации і зворотної полімеризації лежить в основі сублімації параформа.

Медичне застосування формальдегіду заснована на його здатності згортати білки. Згортаються від формальдегіду і білкові речовини бактерій, що обумовлює їх загибель. Одне з найважливіших медичних застосувань формальдегіду – використання з метою дезінфекції, тобто знищення хвороботворних мікроорганізмів. Парами формаліну (при його кип’ятінні) обкурюють дезінфіціруемие приміщення, розчинами формальдегіду обробляються руки хірургів, хірургічні інструменти і т. д. Розчини формальдегіду застосовують для консервування (збереження) анатомічних препаратів. Великі кількості формальдегіду використовуються в синтезі пластмас. З формальдегіду отримують медичний препарат гексаметилентетрамін, або уротропін. Цей препарат виходить при взаємодії формальдегіду (або параформа) з аміаком:
6CH2О + 4NH3? (CH2) 6N4 + 6H2О.

Раціональне назву “гексаметилентетрамін”, було дано А. М. Бутлеров у зв’язку з наявністю в молекулі шести метиленових груп і чотирьох атомів азоту. А. М. Бутлеров вперше отримав уротропін і вивчив його.
При нагріванні розчину уротропіну в присутності кислот він гідролізується з утворенням вихідних продуктів – формальдегіду та аміаку:
(CH2) 6N4 + 6H2О? 6CH2О + 4NH3.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Окремі представники альдегідів