Просторова ізомерія

Просторові ізомери (геометричні ізомери, стереоізомери) при однаковому складі і однаковій хімічній будові розрізняються просторовим розташуванням атомів в молекулі.

Просторовими ізомерами є оптичні (дзеркальні) і цис-транс-ізомери. Просторовими ізомерами може володіти бутен-2, існуючий в природі у вигляді цис – і транс-бутен-2.

Якщо поміняти місцями будь-які два з них, виходить інший просторовий ізомер того ж складу.

Фізико-хімічні властивості таких ізомерів істотно розрізняються.

З’єднання такого типу відрізняються здатністю обертати площину, що пропускається через розчин таких з’єднань поляризованого світла на певну величину.

При цьому один ізомер обертає площину поляризованого світла в одному напрямку, а його ізомер – у протилежному. Внаслідок таких оптичних ефектів цей вид ізомерії називають оптичною ізомерією.

Більш докладно з оптичною ізомерією можна познайомитися в розділі кисневмісних і азотвмісних Органічних сполук.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Просторова ізомерія