Номенклатура алканів – коротко

Щоб дати алканами правильна назва, необхідно скористатися номенклатурою ІЮПАК. Для цього використовуватися наступна послідовність дій.

Вибрати найдовшу нерозгаледжений ланцюг з атомів вуглецю.

Пронумерувати атоми в ланцюга. Нумерацію необхідно починати з того боку, до якої ближче знаходиться заступник (відгалуження).

Сформувати і записати назву речовини. У його початку цифрами потрібно вказати, за яких атомах знаходяться заступники. Після номера вказується їх кількість ( “ді” – 2 заступники, “три” – 3, “тетра” – 4), потім через дефіс – їх назви, перераховувати які потрібно в алфавітному порядку. Після цього вказується найменування головного ланцюга. Назви заступників формуються за допомогою суфікса-іл: так, заступник – CH3 отримає назву метил, а – CH2-CH2-CH3 – пропив. Головний ланцюг іменується так само, як і алкан з відповідною кількістю вуглецевих атомів.

За наведеним вище плану спробуємо дати назву наступного алканів.

Необіхно вибрати найдовшу ланцюг. Очевидно, що їй є послідовність з 7 атомів вуглецю.

Слід визначити, з якого боку піде нумерація. У конкретному випадку вона почнеться з того кінця, ближче до якого знаходиться відгалуження, т. Е. З лівого краю.

У наведеній молекулі є 4 заступники з 1 атомом вуглецю (при 2, 4 і двічі при 5 атомах) і 1 заступник з 2 атомами (при 4 атомі в головній ланцюга). Основна ланцюг складається з 7 атомів, її назва – гептан. Сформульоване для речовини має назву: 2,3,5,5-тетраметил-4-етілгептан.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Номенклатура алканів – коротко