Ізомерія циклоалканів

Циклоалкани з однаковою кількістю атомів вуглецю в молекулі можуть мати не тільки структурні ізомери (за розміром кільця і ​​розташуванню заступників), але й просторові ізомери, якщо кільце має при собі два і більше заступників.

Ізомери розрізняються розташуванням заступників щодо площини кільця.

На малюнку наведена проекційна модель 1,2-діметілціклогексана. Циклогексанового кільце знаходиться в конформації крісла. (Червоним і синім на малюнку показані зв’язку С-С кільця і ​​заступників. Чорним – зв’язки з атомами водню. Атоми водню не показані).

Видно, що в залежності від положення метильних заступників щодо кільця можливе існування двох ізомерів: коли обидва заступника розташовані з одного боку кільця, і коли вони розташовуються по різні боки. На малюнку зображений транс-ізомер 1,2-діметілціклогексана.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ізомерія циклоалканів