Ізомерія алканів

Для алканів з відкритою ланцюгом характерний тільки один вид ізомерії – структурний. Ізомери з однаковим числом атомів вуглецю в молекулі розрізняються тільки числом, типом і розташуванням заступників в ланцюзі.

Однієї і тієї ж брутто-формулою алканів С5Н12 може відповідати кілька різних за будовою (а також по фізичних і хімічних властивостях) сполук, серед яких розрізняють:

СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 – н-пентан,
(СН3) 2СН-СН2-СН3 – ізо-пентан (2-метилбутан),
(СН3) 4С – нео-пентан (2,2-діметілпропан).

Для вуглеводнів складу С6Н12 існує 5 ізомерів: н-гексан, 2-метилпентан (ізопентан), 3-метилпентан, 2,2-діметілбутан, 2,3-діметілбутан

Теоретично можливе число ізомерів зростає зі збільшенням числа атомів вуглецю в молекулі в геометричній прогресії. Так, з’єднання складу С7Н16 може існувати у вигляді 9 ізомерів, С8Н18 – 18 ізомерів, а для пентакозан С25Н52 теоретично можливе існування 36797588 ізомерів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Ізомерія алканів