Валентність хімічних елементів – доповідь

При розгляді хімічних елементів можна помітити, що кількість атомів у одного і того ж елемента в різних речовинах відрізняється. Яким же чином правильно записати формулу і не помилитися в індексі хімічного елемента? Це легко зробити, якщо мати уявлення, що таке валентність.

Для чого потрібна валентність?

Валентність хімічних елементів – це здатність атомів елемента утворювати хімічні зв’язки, тобто приєднувати до себе інші атоми. Кількісною мірою валентності є число зв’язків, які утворює даний атом з іншими атомами або атомними групами.

В даний час валентність є число ковалентних зв’язків (в тому числі що виникли і по донорно-акцепторного механізму), якими даний атом з’єднаний з іншими. При цьому не враховується полярність зв’язків, а значить, валентність не має знака і не може бути рівною нулю.

Ковалентний хімічний зв’язок – це зв’язок, що здійснюється за рахунок утворення спільних (зв’язують) електронних пар. Якщо між двома атомами є одна загальна електронна пара, то такий зв’язок називається одинарної, якщо дві – подвійний, якщо три – потрійний.

Як знаходити валентність?

Перше питання, яке хвилює учнів 8 класу, які почали вивчати хімію – як визначити валентність хімічних елементів? Валентність хімічного елемента можна подивитися в спеціальній таблиці валентності хімічних елементів

Валентність водню прийнята за одиницю, так як атом водню може утворювати з іншими атомами одну зв’язок. Валентність інших елементів висловлюємо числом, яке показує, скільки атомів водню може приєднати до себе атом даного елемента. Наприклад, валентність хлору в молекулі хлористого водню дорівнює одиниці. Отже формула хлористого водню буде виглядати так: HCl. Так як і у хлору і у водню валентність дорівнює одиниці, ніякої індекс не використовується. І хлор і водень є одновалентними, так як одному атому водню відповідає один атом хлору.

Розглянемо ще один приклад: валентність вуглецю в метані дорівнює чотирьом, валентність водню – завжди одиниця. Отже, поряд з воднем слід поставити індекс 4. Таким чином формула метану виглядає так: CH4.

Дуже багато елементів утворюють з’єднання з киснем. Кисень завжди є двовалентним. Тому у формулі води H2O, де зустрічаються завжди одновалентних водень і двовалентний кисень, поруч з воднем ставиться індекс 2. Це означає, що молекула води складається з двох атомів водню і одного атома кисню.

Не всі хімічні елементи мають постійну валентність, у деяких вона може змінюватися в залежності від сполук, де використовується даний елемент. До елементів з постійною валентністю відносяться водень і кисень, до елементів зі змінною валентністю відносяться, наприклад, залізо, сірка, вуглець.

Як визначити валентність за формулою?

Якщо у вас перед очима немає таблиці валентності, але є формула хімічної сполуки, то можливо визначення валентності за формулою. Візьмемо для прикладу формулу оксид марганцю – Mn2O7

Як відомо, кисень є двовалентним. Щоб з’ясувати, який валентністю має марганець, необхідно валентність кисню помножити на число атомів газу в цьому з’єднанні:

2 * 7 = 14

Число, що ділимо на кількість атомів марганцю в з’єднанні. виходить:

14: 2 = 7

7 (VII) – валентність марганцю в даному з’єднанні

Що ми дізналися?

У даній темі розкривається інформація про те, що таке валентність. Валентність – здатність утворювати хімічні сполуки за допомогою приєднання до атомам одного елемента атомів іншого елемента. Валентність буває постійна і змінна. Знаючи валентність того чи іншого елемента, можна легко навчитися записувати формули сполук.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Валентність хімічних елементів – доповідь