Ізомерія і номенклатура спиртів

Для вивчення цього питання вчитель використовує схему (див. Схему 1). Родоначальником гомологічного ряду спиртів є метанол. У нього і другого гомолога – етанолу – ізомерів немає. Ізомерія алканолов починається з третього представника гомологічного ряду. Хлопці відшукують у схемі формули ізомерних пропанолом і засвоюють, як будуються їх назви. Учитель підкреслює, що в спиртах вперше зустрівся новий тип ізомерії – ізомерія положення функціональної групи.

Правила номенклатури закріплюються на назвах ізомерних бутанол, всі формули яких представлені в останній колонці схеми. Який другий тип ізомерії характерний для алканолов? Це добре знайома ізомерія вуглецевого скелета. Буде незайвим вивести загальну формулу граничних одноатомних спиртів. Зазвичай це не становить особливих труднощів і хлопці пропонують для обох варіантів: СnН2n + 2O і СnН2n + 1OH або RCOOH.

За допомогою тієї ж схеми можна закріпити номенклатуру багатоатомних і ненасичених спиртів.

Найчастіше хлопцям дуже не подобаються кострубаті назви типу “пропен-2-ол-1”. Та й вчителю часом непросто розібратися в хитросплетіннях женевських або льежских доповнень і уточнень до номенклатури ІЮПАК. Але немає лиха без добра: у відповідь на хлоп’ячі скепсис учитель настійно радить: “Для поширених з’єднань простого будови корисно запам’ятати тривіальні назви!”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ізомерія і номенклатура спиртів