Замісна номенклатура органічних з’єднань

Назва органічної сполуки являє собою складне слово, що включає назву родоначальної структури (корінь) і назви різного типу заступників (у вигляді префіксів і суфіксів), що відображають їх природу, місцезнаходження та число. Звідси і назва цієї номенклатури – замісна.

Заступники поділяються на два типи:

– вуглеводневі радикали і характеристичні групи, що позначаються тільки префіксами (табл. 1.2); – характеристичні групи, що позначаються як префіксами, так і суфіксами залежно від старшинства (табл. 1.3).

Для складання назви органічної сполуки по замісній номенклатурі використовують приводиться нижче послідовність правил.

Правило 1. Вибір старшої характеристичної групи. Виявляють всі наявні заступники. Серед характеристичних груп визначають старшу групу (якщо вона є), використовуючи шкалу старшинства (див. Табл. 1.3).

* Знак “блокнот” тут і далі вказує на матеріал з названої темі електіва (в нумерації спочатку наводиться номер глави, а через дефіс – порядковий номер електіва до даної глави) в Додатку.

Правило 2. Визначення родоначальної структури. В якості родо – початковій структури в ациклічних сполуках використовують головну ланцюг атомів вуглецю, а в карбоцікліческіх і гетероциклічних сполуках – основну циклічну структуру.

Головну ланцюг атомів вуглецю в ациклічних сполуках вибирають за наведеними нижче критеріями, причому кожен піду – щий критерій використовують, якщо попередній не призводить до однозначного результату:

– максимальне число характеристичних груп, що позначаються як префіксами, так і суфіксами; – максимальне число кратних зв’язків; – максимальна довжина ланцюга атомів вуглецю; – максимальне число характеристичних груп, що позначаються тільки префіксами.

Правило 3. Нумерація родоначальної структури. Родоначальної структуру нумерують так, щоб старша характеристична група отримала найменший локант. Якщо вибір нумерації неоднозначний, то застосовують правило найменших локантов, т. Е. Нумерують так, щоб заступники отримали найменші номери.

Правило 4. Назва блоку родоначальної структури зі старшою характеристичної групою. У назві родоначальної структури ступінь насиченості відображають суфіксами: ан у разі насиченого вуглецевого скелета, ен – за наявності подвійний і – ін – потрійний зв’язку. До назви родоначальної структури приєднують суфікс, що означає старшу характеристическую групу.

Правило 5. Назви заступників (крім старшої характеристичної групи). Дають назва заступникам, позначається префіксами в алфавітному порядку. Положення кожного заступника та кожної кратному зв’язку вказують цифрами, відповідними номером атома вуглецю, з яким пов’язаний заступник (для кратного зв’язку вказують тільки найменший номер).

У російській термінології цифри ставлять перед префіксами і після суфіксів, наприклад, 2-аміноетанол H2NCH2CH2OH, бутадієн-1,3

СН2 = СН-СН = СН2, пропанол-1 СН3СН2СН2ОН.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Замісна номенклатура органічних з’єднань