Способи отримання спиртів – коротко

Отже, як же отримують спирти:

Багатоатомні спирти формуються при гідролізі алкілгалогенідів, в яких присутня в одній молекулі більше одного атома галогену.

H приєднується до молекул альдегідів в групі С = О за подвійним зв’язком. Результатом першого процесу будуть первинні спирти. Гідрування кетонів формує вторинні.

Гликоли отримують шляхом окислення алкенів водяним розчином марганцівки.

Бродіння глюкози. Даний метод отримувати алкоголь здійснюється з давніх часів.

Гідратація алкенів, при якій вода приєднує по тг-зв’язку молекули.
Специфічні методи. Так, метанол виділяється при реагуванні H з окисом вуглецю (II) при великій температурі і збільшеному тиску за участю каталізатора (окису цинку).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Способи отримання спиртів – коротко