Отримання і застосування алканів

Значну частку алканів отримують, виділяючи їх з природної сировини. Найчастіше переробляють природний газ, головним компонентом, якого є метан або ж піддають крекінгу і ректифікації нафту.

А також слід згадати про хімічні властивості алкенів. У 10 класі одним з перших лабораторних методів, що вивчаються на уроках хімії, є гідрування ненасичених вуглеводнів.

C3H6 + H2 = C3H8

Наприклад, в результаті приєднання водню до пропілену виходить єдиний продукт – пропан.

За допомогою реакції Вюрца з моногалогеналканів отримують алкани, у структурній ланцюга яких число вуглецевих атомів подвоєно:

2CH4H9Br + 2Na = C8H18 + 2NaBr.

Ще один спосіб отримання – взаємодія солі карбонової кислоти з лугом при нагріванні:

C2H5COONa + NaOH = Na2CO3 + C2H6.

Крім того, метан іноді отримують в електричній дузі (C + 2H2 = CH4) або при взаємодії карбіду алюмінію з водою:

Al4C3 + 12H2O = 3CH4 + 4Al (OH) 3.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Отримання і застосування алканів