Фізичні властивості спиртів

Коротка характеристика наступна:

Температура кипіння і плавлення, як і вуглеводневих сполук, збільшується з підвищенням кількості атомів вуглецю в молекулі, але показники значно більше, ніж у вуглеводнів.

Розчиняються у воді набагато краще вуглеводнів. З підвищенням кількості атомів вуглецю проявляється гідрофобний ефект, тобто розчинність в воді знижується. А при R, що включає більше 9 вуглецевих атомів, майже пропадає.

Причина – сильна полярність, формування H-зв’язків між молекулами води і спиртами;

Це цікаво: нижчим спиртів властивий специфічний аромат. Так, запах кішки виникає через те, що його головним елементом служить изопропанол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фізичні властивості спиртів