Фізичні властивості азоту

За звичайних умов азот – безбарвний газ, без смаку і запаху, абсолютно нешкідливий, трохи легший за повітря, мало розчинний у воді.

    Температура плавлення азоту -210°С; Температура кипіння азоту 196 ° С.

Газоподібний азот складається з двохатомних молекул. Між атомами в молекулі реалізується потрійний зв’язок, внаслідок цього молекула азоту надзвичайно міцна, енергія хімічного зв’язку становить 945 кДж/моль. Навіть при 3000°С ступінь розпаду молекули азоту на атоми досягає всього 0,1%.

Структура твердого азоту побудована з двохатомних молекул, пов’язаних слабкими Силами міжмолекулярної взаємодії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фізичні властивості азоту