Одноатомні похідні граничних вуглеводнів

При заміщенні у вуглеводнях ряду метану одного атома водню на одновалентний радикал гідроксил (водний залишок) ВІН виходить гомологічний ряд одноатомних граничних спиртів, або алкоголів, що мають таку загальну формулу.

Число ізомерів, так само як і характер ізомерії, для спиртів абсолютно такі ж, як і для моногалоідних похідних вуглеводнів.

Назви спиртів виробляються від назв радикалів. Відповідно цьому СН3 – ОН називається метиловим спиртом, С2Н5 – ОН – етиловим, С3Н7 – ОН – пропіловий, С5Н11 – ОН – аміловий спиртами і т. д.

З двох ізомерних алкоголів С3Н7 – ОН спирт будови СН3 – СН2- СН2 – ОН є первинний пропіловий, спирт СН3 – СН (ОН) – СН3 – вторинний пропіловий, або ізопропіловий. Спирт С4Н9 – ОН будови (СН3) 3С – ОН являє собою третинний бутиловий спирт.

Спирти первинні, вторинні і третинні можна розглядати як сталися від метилового спирту, або карбінолу, СН3 – ОН заміщенням в його молекулі одного, двох або трьох атомів водню на один, два або три вуглеводневих залишку, або алкила. Тому за старою раціональної номенклатурі спиртів їх назви вироблялися від “карбінолу” із зазначенням на заміщають алкіл. Таким чином, етиловий спирт з цієї номенклатурі називається метілкарбінолом, первинний пропіловий – етілкарбінолом, ізопропіловий – діметілкарбінолом, третинний бутиловий – тріметілкарбінолом.

Назви спиртів, мають розгалужене будова, виробляють від назв спиртів нормальної будови, вказуючи положення бічного ланцюга грецькою буквою: атом вуглецю, при якому знаходиться гідроксил, відзначається буквою?, сусідній з ним – буквою?, наступний – буквою? і т. д.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Одноатомні похідні граничних вуглеводнів