Виробництво ароматичних вуглеводнів

У СРСР більше 50% ароматичних вуглеводнів виробляють методом каталітичного риформінгу.

Понад 82% прямогонного сировини, що направляється на риформінг, витрачають у виробництві високооктанових компонентів автомобільних бензинів, близько 18% – в виробництві бензолу, толуолу і сумарних ксилолів. […]

У промисловості експлуатуються установки Л-35-6, Л-35-12, Л-35-8 / 300Б, ЛГ-35-8 / 300Б, що виробляють бензол і толуол, і ряд установок з виробництва сумарних ксилолів. Потужність кожної установки по сировині 300 тис. Т / рік. […]

Виділення ароматичних вуглеводнів включає власне екстракцію ароматичних вуглеводнів із стабільного каталнзата ріформіпга розчинником, регенерацію розчинника, ректифікацію екстракту з метою отримання товарних продуктів високого ступеня чистоти. […]

В якості екстрагента ароматичних вуглеводнів з суміші їх з парафіновими вуглеводнями донедавна застосовували 93% – ний водний розчин діетиленгліколю. Для екстрагування ароматичних вуглеводнів з різною молекулярною масою потрібне відповідне масове співвідношення екстрагент: сировина, рівне при використанні діетиленгліколю (8-15): 1. Чим більше молекулярна маса ароматичних вуглеводнів, які у каталізата, тим вище це співвідношення. Заміна діетиленгліколю більш ефективним триетиленгліколя дозволяє знизити співвідношення екстрагент: сировину до (7-10): 1 і, отже, забезпечити значну економію пара, особливо при екстрагуванні ксилолів. При переході на триетиленгліколь основне технологічне обладнання блоку екстракції та вторинної ректифікації той же, з зі скороченням кількості циркулюючого розчинника з’являються резервні потужності устаткування, що дозволяють збільшити продуктивність блоку. […]

У США із застосуванням як екстрагента тріетілен-гліколю (за методом фірми “Юніон карбайд”) при збереженні потужності установок енерговитрати знижені на 40-60%. Застосовують також інші ефективні екстрагенти – сульфолан, диметилсульфоксид та ін. […]

В даний час у виробничому об’єднанні “Кнрішінефтеоргсінтез” впроваджено процес безекстрактівного ¡наділення ксилолів. На його реалізації додатково витрачено 7,5 млн. Руб. при річному економічному ефекті 5500000. руб. […]

У процесах каталітичного риформінгу основними вторинними енергетичними ресурсами є паливні гази і тепло димових газів печей і продуктових потоків. Найбільш повно використовують паливні гази: їх або спалюють як паливо, або відпускають стороннім організаціям. Залежно від сировини, що переробляється і продукції, що випускається вихід цих газів коливається від 1,5 до 5,5% (мас.) На переробляє сировину. […]

Ступінь використання теплових ВЕР становить у середньому менше 50% потенціалу. Устаткування для утилізації тепла димових газів піддається сильної сірководневої корозії, так як основне паливо в печах – мазут із вмістом сірки 2-2,5%. За кордоном використовують регенеративні обертові воздухоподогреватели, здатні працювати в умовах сірководневої корозії. Досвід експлуатації такого воздухоподогревателя в СРСР на установці Л-35-11 / 600 показав, що в результаті утилізації теплових ВЕР можна економити 6 тис. Т у. т.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Виробництво ароматичних вуглеводнів