Поняття ненасичених вуглеводнів

Учитель починає урок з з’ясування питання, як учні зрозуміли термін “граничні” вуглеводні. Зрозуміло, коль існують вуглеводні граничні, повинні бути і ненасичені. До ненасичених вуглеводнів відносяться речовини, що містять у своєму складі кратні вуглець-вуглецеві зв’язки: подвійну С = С або потрійну С? С. Термін “ненасичені” пояснюється здатністю цих сполук вступати в реакції приєднання з розривом кратних зв’язків, перетворюючись при цьому в граничні (насичені) вуглеводні або їх похідні. Найпростішими неграничними вуглеводнями є сполуки з одного подвійним зв’язком. Перший представник цього класу вуглеводнів – етилен СН2 = СН2.

Вперше етилен був отриманий в 1669 році німецьким хіміком Іоганном Йохімом Бехером нагріванням етилового спирту з концентрованою сірчаною кислотою. Сучасники не змогли гідно оцінити відкриття вченого. Адже Бехер не тільки синтезував новий вуглеводень, але і вперше застосував хімічний каталізатор (сірчана кислота) в процесі реакції. До цього в науковій практиці та повсякденному житті застосовувалися тільки біологічні каталізатори природного походження – ферменти. Проводячи зв’язок між загальної, неорганічної та органічної хімією, вчитель просить хлопців згадати, що таке каталізатор, які каталітичні процеси вивчалися в курсі неорганічної хімії, назвати каталізатори, які в них використовувалися.

Етилен більше 100 років після його відкриття не мав власної назви. Наприкінці XVTII в. з’ясувалося, що при взаємодії з хлором “газ Бехера” перетворюється на маслянисту рідину, після чого його назвали олефином, що означає що породжує масло. Потім ця назва поширилася на всі вуглеводні, які мали подібне етилену будову.

Етиленовими (олефінового) вуглеводнями або алкенами називаються вуглеводні, що містять у своєму складі одну подвійну вуглець-вуглецевий зв’язок С = С.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Поняття ненасичених вуглеводнів