Отримання металів

Метали зустрічаються в земній корі переважно у вигляді сполук, оскільки вони проявляють високу хімічну активність, в самородному стані можуть перебувати лише неактивні метали: мідь, золото, срібло, платинові метали, зустрічаються родовища ртуті, тому отримання металів з їхніх сполук є важливою економічним завданням. Метали отримують з руд шляхом металургійних процесів.

Будь металургійний процес – це процес відновлення металу за допомогою різних відновників. Він складається з трьох основних етапів: збагачення руди, відновлення металів з їх сполук, очищення технічних металів.

За характером протікання відновлювального процесу способи отримання металів діляться на нижченаведені.

Пірометалургія – відновлення металів з руд при високих температурах за допомогою вуглецю, оксиду вуглецю (II), водню, алюмінію, магнію та ін.

Наприклад, Cu2O + C = 2Cu + CO.

Гідрометалургія – відновлення металів з солей в розчині.

Наприклад, CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O,

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4.

Електрометалургія – відновлення металів в процесі електролізу розчинів і розплавів солей.

Наприклад, металевий натрій одержують електролізом розплаву хлориду натрію:

K (-) Na + + = Na,

A (+) 2Cl – -2 = Cl2,

2NaCl 2Na + Cl2;

Мідь можна отримати електролізом розчину сульфату міді:

K (-) Cu2 + + 2 = Cu,

A (+) 2H2O – 4 = O2 + 4H +,

2CuSO4 + 2H2O2Cu + O2 + 2H2SO4;

Також метали можна отримати при термічному розкладанні їх малостійких сполук, наприклад,

GeI4 = Ge + 2I2,

Ni (CO) 4 = Ni + 4CO.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Отримання металів