Корозія металів

Корозія металів (corrosio – роз’їдання) – фізико-хімічна реакція металів і сплавів з навколишнім середовищем, в результаті чого вони втрачають свої властивості. В основі корозії лежить реакція на межі розділу фаз між матеріалом і середовищем: 3Fe +2 О2 = Fe3O4.

За умовами протікання корозія підрозділяється на: 1) контактну; 2) щілисту; 3) по ватерлінії; 4) у зонах окроплення; 5) у зонах змінного змочування; 6) протікає по конденсації кислих парів; 7) радіаційну; 8) відбувається при тепловіддачі; 9) утворену блукаючими струмами.

Типи корозії:

Хімічна або газова корозія (метали і сплави руйнуються, взаємодіючи з киснем, воднем і іншими газами при відсутності вологи).
Електрохімічна корозія (виникнення контакту металу або сплаву в розчині електроліту).

Хімічна корозія. Представлена??процесами окислення металу і відновлення агента корозії (найчастіше – кисень): 2Ме + О2 = 2МеО.
Важливу роль грає газова корозія – корозія металів при високих температурах в сухих газах (продукти згоряння палива та ін.)
Фактори, що впливають на швидкість газової корозії:

1) природа металу (сплаву);
2) склад газового середовища;
3) механічні властивості утворюються продуктів корозії (оксидних плівок);
4) температура.

Електрохімічна корозія більш поширена, включає в себе процеси окислення металу і відновлення корозійного агента, що протікають роздільно в електролітній середовищі (розчини солей, кислот, грунт та ін.)
Хід електрохімічної корозії є сукупністю двох сопряженно протікають реакцій: анодної реакції (окислення) Ме = Меz + + ze-і катодного реакції (відновлення) D + ze-+ (Dze-), де D – деполяризатор (окислювач), що приєднує до себе електрони металу (кисень, іони водню і деяких металів).
Процес іржавіння заліза: 2Fe + 2H2O + O2 = 2Fe2 + + 4OH-.

У вуглецевих сталях нерідко виникають гальванічні елементи “катод-анод”. Це відбувається у зв’язку з диференціацією поверхонь сталей на ділянки, що мають різні електронні потенціали.

Електрохімічна корозія в залежності від корозійної середовища поділяється на:
1) атмосферну; 2) грунтову; 3) мікробіологічну; 4) рідинну.
Інтенсивність корозії залежить від хімічного складу металу (його сплавів), вмісту домішок і самого окислювача, його концентрації, вологості повітря.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Корозія металів