Металургійні процеси

В основі виробництва металів лежать металургійні процеси вилучення металів з руд і відходів виробництва. У загальному випадку металургійний процес включає три послідовних стадії:

Підготовка руди – перетворення її в стан, що забезпечує витяг з руди металу;
відновлення хімічної сполуки, у вигляді якого метал міститься в руді, до вільного металу;
вторинна обробка отриманого металу.

Підготовка руди складається з ряду механічних і фізико-хімічних операцій, зміст яких залежить від складу руди і форми хімічної сполуки металу в ній. До таких операцій відносять подрібнення або укрупнення, класифікацію і збагачення руди, а також перетворення містить метал з’єднання у форму, придатну для відновлення. Необхідність останньої операції пов’язана з тим, що відновленню піддаються переважно оксиди, рідше галогеніди металів. Тому всі інші сполуки (сульфіди, гідроксиди) переводяться в оксиди впливом на збагачену руду високої температури і відповідних реагентів.
Відповідно до хімічної основою методу технологічні процеси підготовки руди підрозділяються на пірометалургічні і гідрометалургійні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Металургійні процеси