Класифікація хімічних реакцій за зміни ступеня окислення елементів

За зміною ступеня окислення елементів хімічні реакції ділять на окислювально-відновні реакції, і реакції, що йдуть без зміни ступенів окислення хімічних елементів.

Окислювально-відновні реакції (ОВР) – це реакції, в ході яких ступеня окислення речовин змінюються. При цьому відбувається обмін електронами.

У неорганічній хімії до таких реакцій відносяться, як правило, реакції розкладання, заміщення, з’єднання, і все реакції, що йдуть за участю простих речовин. Для зрівнювання ОВР використовують метод електронного балансу (кількість відданих електронів має дорівнювати кількості отриманих) або метод електронно-іонного балансу.

У органічної хімії поділяють реакції окислення і відновлення, в залежності від того, що відбувається з органічної молекулою.

Реакції окислення в органічній хімії – це реакції, в ході яких зменшується число атомів водню або збільшується число атомів кисню у вихідній органічній молекулі.

Наприклад, окислення етанолу під дією оксиду міді:

CH3-CH2-OH + CuO → CH3-CH = O + H2O + Cu

Реакції відновлення в органічній хімії – це реакції, в ході яких збільшується число атомів водню або зменшується число атомів кисню в органічній молекулі.

Наприклад, відновлення оцтового альдегіду воднем:

CH3-CH = O + H2 → CH3-CH2-OH

Протолітичні реакції і реакції обміну – це такі реакції, в ході які ступеня окислення атомів не змінюються.
Наприклад, нейтралізація їдкого натру азотною кислотою:

NaOH + HNO3 = H2O + NaNO3


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Класифікація хімічних реакцій за зміни ступеня окислення елементів