Способи отримання цинку

Для отримання металевого цинку використовують гідро – і пірометалургійні процеси.

При переробці цинкових руд в результаті їх збагачення отримують цинковий концентрат, який піддають випалу:

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

Потім з оксиду цинку отримують металевий цинк двома способами.

Пірометалургійних процес
Оксид цинку сплавляють з коксом при температурі 1250-1350 ° С у вогнетривких ретортах:

ZnO + C = Zn + CO;

Пари цинку конденсуються.

Гідрометалургійний процес
Оксид цинку розчиняють в сірчаної кислоти:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O;

Отриманий розчин сульфату цинку піддають електролізу, на катоді виділяється цинк:

2ZnSO4 + 2H2O 2Zn + O2 + 2H2SO4.

Для отримання цинку високої чистоти використовують дистиляцію в інертному атмосфері або у вакуумі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Способи отримання цинку